Hagastaden, Norra Station

Med känsla av storstad kommer en helt ny stadsdel att växa fram mellan Karolinska och Vasastan - en stadsdel vid namn Hagastaden. Här planerar Veidekke att bygga bostadsrättslägenheter för dig som vill bo centralt och modernt.

Med sin täta stadsstruktur ger Hagastaden tillgång till goda kommunikationer och närhet till hela Stockholms utbud. Området kommer på ett naturligt sätt att utvidga innerstaden och samtidigt knyta samman Stockholm med Solna. Namnet Hagastaden har koppling till den unika Hagaparken medan ”staden” illustrerar hur Stockholms stad och Solna stad nu växer samman.

Fram till år 2025 ska det tidigare Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden, med en kombination av boende, parkområden och näringsliv.

Grönskande parker
I Hagastaden löper Norra Stationsparken – en genomgående park som omsluts av den nya stenstaden. Parken ramas in av trädrader som ger en serie av öppna terrasser med möjlighet till serveringar, lek och andra aktiviteter. Parkens mitt har utformats som ett urbant parktorg med plats för torghandel, marknader och mindre evenemang.

Läs om hela området på Hagastaden eller på Stockholms stads hemsida.

Bilder

Tidig skiss. Bilden är en illustration, vissa avvikelser kan förekomma.
Tidig skiss. Bilden är en illustration, vissa avvikelser kan förekomma.

Reportage

Lars Lilja projektleder Trafikverkets arbete vid nya Hagastaden

Hagastaden 1

Hagastaden. Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt, arbetet med överdäckningen av Norra Stationsområdet, är nu igång. Genom att tunnellägga Norra länken och Värtabanan bereds plats ovan jord för nya Hagastaden. – Vi är med och skapar en helt ny del i staden, med plats för 5.000 bostäder och 36.000 arbetsplatser. Det är ganska häftigt, säger […]

Prislista

Det finns för tillfället inga objekt upplagda för detta projekt

Fler projekt