Kv Råbykungen vid Södra vägen, Lund

Här är det lätt att leva
På första parkett i Lund planerar vi för nya gröna lägenheter i en grön miljö.

Nu ritar vi om kartan för Lunds innerstad

Ett nytt kvarter alldeles intill stadskärnan gör att drömmen om en ny och fräsch bostad i centrum blir verklighet för fler lundabor. Det som idag går under arbetsnamnet kvarteret Råbykungen utvecklas till ett härligt innerstadskvarter genom ett samarbete mellan Veidekke Bostad, LKF, kommunen och lundaborna. 

Veidekke Bostads vision för platsen är ett grönt kvarter i dubbel bemärkelse – gröna hus med låg energiförbrukning och miljövänliga materialval i en grön miljö i centrala Lund. Här ska vara lätt att samla kraft och njuta. Kvarteret ligger längs Hardebergaspåret, ett stenkast från Södra Esplanaden, i korsningen Arkivgatan och Södra vägen (se karta).

Råbykungen – Lummigt stadsområde med plats för liv

Kanske lite mer Möllan än Dockan, eller lite mer Södermalm än Hammarby Sjöstad för att tala med Stockholmarna. Ungefär så låter det när Jeanna Löwenhielm-Toth, projektutvecklare på Veidekke Bostad, beskriver det nya bostadsområdet.

Det är ganska långt från en marktilldelning till ett färdigt bostadsområde. Men redan idag kan mycket av det som ska bli verklighet utläsas ur beslut och visionsdokument. Livskvalitet, god hälsa och hållbarhet ska vara i fokus när bostadsområdet byggs. Alla Veidekkes bostäder kommer att vara märkta med Svanen och kvarteret ska präglas av det som kallas urban biologisk mångfald – levande gröna ytor med möjlighet även för djur att leva och trivas i området.

För de boendes välmående är lummiga grönområden och närheten till bland annat Hardebergaspåret, Eos-hallen och ”Flanaden” en nyckel. Stadens hela utbud är en annan. Det är bara tre kvarter till Mårtenstorget; delikatesser, surdegsbageri, muséer, kaféer, tåg, bussar och all tänkbar service finns på bekvämt gång- eller cykelavstånd. Dessutom kommer det sannolikt att byggas butiker i området längs med Södra vägen.
Närmare än så kan man helt enkelt inte bo utan att flytta innanför de historiska vallarna.

Svanenmärkta hus

Efter ett hårt och målmedvetet arbete har Veidekke Bostad fått sitt lågenergihus TellHus Svanencertifierat.
Bland allmänheten är Svanen mest kopplat till tvättmedel, papper och enstaka produkter. Nu bygger vi på Veidekke Bostad Svanencertifierade hus.

Genom att kombinera Svanenkriterierna med vårt eget lågenergikoncept TellHus har vi på Veidekke Bostad gått betydligt längre än Svanens krav när det gäller byggnadens energianvändning och utsläpp av koldioxidgaser.

Under processen att bli Svanenmärkta har vi granskats i sömmarna under lång tid och utvecklat processer och rutiner för att klara högt ställda miljö- och energikrav.

Frågor & svar

F: Hur många lägenheter planerar ni att bygga och hur kommer de att fördela sig mellan hyreslägenheter och bostadsrätter? Kommer området innehålla andra boendeformer?

S: Planen är att bygga 250–275 lägenheter. Hur de kommer att fördela sig mellan olika boendeformer är inte bestämt men det kommer att byggas både bostadsrätter (Veidekke Bostad) och hyresrätter (LKF) i området.

 F: Hur kommer det att bli med tillgången på parkeringsplatser?

S: Parkeringplatser kommer att byggas under mark.

 F: Vad kommer att hända med grusplanen, löparbanan och Eos som ligger i utkanten av området?

S: Planen och löparbanan kan komma att flyttas medan Eos sannolikt kommer att finnas kvar i området.

 F: Vad kommer att hända med Hardebergaspåret som går snett genom området?

S: Hardebergaspåret ska bevaras och vår ambition är att det ska bli en av fördelarna med att bo i området, närheten till ett promenad- och löparstråk.

F: Vad kommer att hända med förskolan i området?

S:Bygganvisningsbeslutet innehåller ett krav på att antalet förskoleplatser ska öka. Förskola kommer troligtvis att byggas i bottenplan på något av husen.

F: Kommer området att stängas av för allmänheten i och med att det byggs bostadsrätter där?

S: Området ska byggas öppet och kommer att innehålla gröna ytor tillgängliga för allmänheten. Hardebergaspårets ska fortsatt ge möjlighet till promenader och löpning, förskola etc.

Anmäl ditt intresse och var med från start!

Följ oss på:
Bilder

Råbykungen i Lund
Flygbild från norr.
Flygbild från söder.
Råbykungen i Lund

Reportage

Här är Råbykungen – Om de unga får bestämma!

Screen-Shot-2014-10-16-at-13.38.41

Gröna tak, mjuka fasader och härliga lekytor var några av förslagen när unga Lundabor tävlade om vem som bäst kunde utforma kvarteret Råbykungen. Cirka 100-120 barn och unga deltog i tävlingen som arrangerades av Veidekke Bostad i samarbete med LKF.

Prislista

Det finns för tillfället inga objekt upplagda för detta projekt

Fler projekt