Vikhems Trädgårdar

Vattenpark med dammar och soldäck i Vikhem!

Vikhems Trädgårdar

VIP-säljstartad
Region Skåne
Staffanstorp
Vikhem
Radhus
Bostadsrätt
30
4-5
VIP-säljstartat
från kvartal 3, 2019

Över dammarna kommer vackert upplysta broar att finnas. Ett fint inslag i parken som gör promenaderna lite extra mysiga. Förutom Vattenparken planeras även två andra parker inom området, Hagalidsparken, öster om Staffansvallen och Fornlämningsparken som kommer att ligga i sydost.

För dem som vill ägna sig åt fotboll, brännboll, kubb eller någon annan aktivitet som kräver mycket plats kommer två stora grönytor att anläggas. Här kan även gemensamma arrangemang såsom midsommarfirande med dans runt stången hållas. När snön faller blir bullervallen mot Kronoslättsvägen en bra tefats- och pulkabacke för de allra minsta.

När du kommer in i området via Vikhemsvägen, entrévägen, kommer du om våren att mötas av vackra lökblommor som böljar över kullarna. På julen blir det iögonfallande elementet istället de ljusklädda träden som står i snedställda rader längs med Vikhemsvägen. Vid den större samlingsplatsen i parken kommer blommande prydnadsbuskar, såsom syrén i olika färger, planteras.

I områdets norra del kommer det finnas möjlighet för mindre butiker, kontor, restauranger och förskola. Vikhem kommer bli ett välplanerat, mysigt område skräddarsytt för ett härligt familjeliv.

Mer om Vikhem: http://staffanstorp.se/boende/bostadsprojekt/vikhem-2/