Alléträdet

Sollentunas hemligaste rum

Alléträdet

Inflyttat
Region Mälardalen
Sollentuna
Tureberg
Lägenhet
Bostadsrätt
107
2-5
Första inflytt november 2012

I Sollentuna finns ett atombombsäkert bergrum med plats för flera hundra personer. En av civilförsvarets underjordiska ledningscentraler, kodnamn ”Elefanten”. Namnet på anläggningen kommer sig av att alla kvarter i Edsberg har namn som börjar på E.

I Bostadsrättsföreningen Solhjulet finns bland annat Epoken, Ensittaren och Emaljen. Det kan man läsa i Bostadsrättsföreningen Solhjulets medlemstidning.

 Sollentunas Heligaste rum 2

I medlemstidningen för Bostadsrättsföreningen Solhjulet, bostadsrättsföreningen som ligger bara några hundra meter ifrån ingången till Elefanten, berättar Björn Bergqvist:

Försvarsmakten beräknade i mitten av 50-talet prislappen på bergrum för mer permanent bruk till 2 600 kronor per person. En plats i ett vanligt betongskyddsrum kostade då cirka 600 kronor per person. De få bergrum som verkligen byggdes reserverades därför för de allra viktigaste samhällsfunktionerna. Det var från dessa bergrum som samhället skulle styras efter bomben.

Sollentuna kommunalfullmäktige ville ha ett eget bergrum. När Länsstyrelsen i oktober 1950 förelägger köpingen att snarast möjligt och helst före den 10 december projektera en fullträffsäker bergrumsanläggning, är frågan i princip avgjord. Statsgeolog doktor Sundelius lånas in från Djursholm och fem herrar far ut och tittar i berg, i Sollentuna.

Hemlighetsmakeriet var stort. Konfidentiella promemorior upprättas i en numrerad upplaga. I Sollentuna kommunarkiv finns, i det annars knapphändiga materialet om byggprojektet, maskinskrivna exemplar kvar av en rapport från oktober 1953 om en skyddsrumsanläggning. Alla tydligt märkta med ”Konfidentiellt”och är numrerade nummer 20 till 25 för säkerhets skull.

Så här i efterhand kan man tycka att det var lite överdrivet, eftersom som man i kostnadskalkylen för anläggningen räknade inkomster på 5 000 kronor om året från uthyrning till allmänheten och användning i fredstid, eventuellt för filmförevisning. Men hemlighetsmakeriet fortsatte sedan fram till för bara några år sedan.

I början på 60-talet byggdes anläggningen i berget, i Edsbergs västra utkant. Elefanten ligger bakom diskreta dörrar i berget, bara några hundra meter från Bostadsrättsföreningen Solhjulet och rakt under grannföreningen Platån.

 Sollentunas hemligaste rum 3

I bostadsrättsföreningen Solhjulets medlemstidningen kan man vidare läsa att: Elefanten är konstruerad på samma sätt som den betydligt mer kända amerikanska anläggningen i Cheyenne Mountain i Colorado som går under namnet Norad.

Konstruktionen bygger på ett stort bergrum i vilket det finns ett par ganska vanliga hus som står på stora fjädrar. Ingången till bergrummet är en lång tunnel som sedan viker av förbi bergrummet, rakt igenom berget. Arrangemanget kallas för bombfälla. Tanken är att tryckvågen från en atombombsexposition bara skall gå förbi rakt genom berget och därmed lämna bergrummet och dess invånare oskadda.

Husen som är byggda i bergrummen står på stora fjädrar som skulle ta upp vibrationer från en atombombsexplosion på ytan. De består av flera våningar med kök och sovutrymmen. Men också sammanträdesrum, kommunikationscentraler och stabsrum.

 Sollentunas hemligaste rum 4

Här skulle ungefär 200 personer kunna leva en längre tid. Anläggningen innehåller därför en djupborrad brunn (som man borrade från ovansidan på berget) och enorma dieselgeneratorer som skulle producera elektricitet.

Färgsättningen på insidan togs fram av psykologer för att skapa en miljö där människor inte skulle bli tokiga alltför fort. Orange eller grönt nertill på väggarna och himmelsblått i upptill, allt för att man – i teorin, skulle glömma bort att man satt fast i ett bergrum.

Elefanten byggdes för att kunna stå emot en direktträff av en atombomb av samma storlek som den som släpptes mot Hiroshima bara några år tidigare, den 6:e augusti 1945. Den bomben var på ungefär 13 kiloton, motsvarande 13 000 ton trotyl.

 Sollentunas hemligaste rum 5

Än i dag är Elefanten komplett utrustad och färdig för att omedelbart tas i bruk. Kaffebryggarna finns kvar och sängarna är bäddade. Kritorna ligger på parad under de svarta tavlorna. Den stora telefonväxeln finns på plats och hittar man bara någon som kan sköta den, fungerar den säkert fortfarande.

Anläggningen sköts formellt av Stockholms Brandförsvar. Man har inte en aning om vad som skall hända med Elefanten i framtiden, skriver Björn Bergqvist i Bostadsrättsföreningen Solhjulets medlemstidning.

Ingrid George, sollentunabo som är ansvarig för Frivillig Resursgrupp, FRG, har hållit i utbildningar för frivilliga, nere i en av världens modernaste civilförsvarsanläggningar.

Ingrid var med och höll lektioner och radioövningar i lokalerna, under övningsliknande förhållanden. Hon berättar att det under åren har varit en plats för många studiebesök:
– På ett bord stod det flaggor från hela världen.

 Solletunas hemligaste rum 6

Text: Gitta Wilén, Veidekke Bostad.
Källa, skribent och foto:
Björn Bergqvist, Bostadsrättsföreningen Solhjulet.