Flatås Park, Göteborg

Flatås park blir en grön och nära mötesplats

Flatås Park, Göteborg

Till salu
Västra Sverige
Göteborg
Högsbo
Lägenhet
Bostadsrätt
140
1-4
Från kvartal 4 2018

Göteborgs Stad satsar stort på nya grönskande miljöer i och omkring Flatås Park.

I takt med att de nya bostäderna växer fram satsar Göteborgs Stad stort på att rusta upp parkområdet och stråken runt Veidekkes kvarter Flatås Park. Genom hela den nya parken kommer det finnas möjlighet att sitta ner på långa bänkar med skönt stöd i ryggen, med utsikt över allt från det livliga aktivitetsstråket till grönskande träd. Lekmöjligheter kommer finnas i hela parken för unga som gamla.

Upprustningen av parkområdet är uppdelad i två etapper och påbörjas i mitten av april. Första etappen berör den södra delen av parken och den andra etappen berör den norra delen. Hela arbetet beräknas vara klart i slutet på 2016.