Forsåker, Mölndal

I det anrika fabriksområdet Forsåker, intill välkända Kvarnbyn, planerar vi för ca 350 lägenheter. Här ska en ny stadsdel växa fram med totalt 3000 bostäder och verksamhetslokaler, mitt i centrala Mölndal.

Historiskt fabriksområde blir modern stadsmiljö

Forsåker ligger mitt emot Mölndals centrum och här har industriverksamhet pågått sedan medeltiden och papperstillverkning sedan 1600-talet. Det historiska området kommer under de närmaste åren att genomgå en stor förvandling, även om delar av den gamla bruksmiljön kommer att bevaras. Från att vara ett industriområde med karaktärsfull, äldre fabriksbebyggelse ska platsen nu bli till en blomstrande stadsdel med blandstadskaraktär, dvs. med ett varierande innehåll av bostäder, kontor, kultur-och fritidsverksamheter samt kommersiell och kommunal service, där miljö och effektiv energianvändning ska stå i fokus.

MölnDala Fastighets AB kommer tillsammans med stadsbyggnadskontoret och ett konsortium av utvalda byggherrar, däribland Veidekke, att forma områdets innehåll. I dagsläget pågår förberedande planeringsarbeten för detaljplanen och byggnationen av denna nya stadsdel kommer att ske etappvis, med preliminär start 2018. Mer information om den nya stadsdelen hittar du här.

Just nu pågår en utredning kring knutpunkten Mölndals Bro med ambition att utöka kollektivtrafiken samt även rivning av gamla fabrikslokaler. Som kul kuriosa kan även nämnas att området används för filminspelningar!

Låter detta som något för dig? Anmäl ditt intresse här så får du löpande mer information.

Läs mer:
www.molndal.se
www.forsåker.se

Bilder

Reportage


Prislista

Det finns för tillfället inga objekt upplagda för detta projekt

Fler projekt