Veidekke_ballong_tom_948x378px

Nya amorteringskravet

2016-05-03

Från och med den 1 juni 2016 gäller nya regler för amortering på bolån. För dig som köper en nyproducerad bostad har banken möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen, men det är ingen skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra. Många banker tillämpar redan idag amorteringsregler på frivillig basis.

Vem berörs av amorteringskravet?
Nya bolån, tagna efter 1 juni 2016, ska amorteras med 2 procent per år ned till 70 procent av marknadsvärdet och sedan vidare med 1 procent per år till 50 procent. Det ska gå att byta bank utan att utlösa amorteringskravet. För dig som köper nyproducerade bostäder har banken möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen, men det inte är någon skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra.

Om bankerna redan idag följer amorteringskravet på frivillig basis, varför behövs då en reglering?
Bankerna kräver idag amortering i allt större utsträckning. Men för bara ett par år sedan såg det annorlunda ut. För att säkerställa att amorteringsfrihet inte på nytt blir standard anser Finansinspektionen att det behövs bindande reglering, annars kan konkurrens om bolånekunderna leda till att den amorteringskultur som nu börjat etableras på nytt försämras.

Stämmer det att jag inte behöver amortera om jag köper en nyproducerad bostad?
För dig som köper en nyproducerad bostad har banken möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen, men det är ingen skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra. Undantaget gäller bara den första ägaren av bostaden. När du säljer din nyproducerade bostad anses den inte vara ny längre. Den nya ägaren får då amortera.

Om jag skriver på för att köpa en bostad före den 1 juni 2016 men tecknar lån efter det – omfattas jag då av amorteringskravet?
Nej, datumet då det avtalet är undertecknat är det som gäller (förhandsavtal för bostadsrätt och köpeavtal för äganderätt). Är avtalet undertecknat före 1 juni så gäller inte det nya amorteringskravet. Många banker tillämpar dock redan idag amorteringsregler på frivillig basis.

Vad räknas som avtal vid köp av en nyproducerad bostadsrätt – förhandsavtalet eller upplåtelseavtalet?
För en nyproducerad bostadsrätt tecknar du normalt först ett förhandsavtal med bostadsrättsföreningen, som sedan slutförs genom ett så kallat upplåtelseavtal. Redan förhandsavtalet är ett bindande avtal om att förvärva den aktuella bostaden vilket innebär att banken har möjlighet att bevilja undantag i fem år från tillträdesdagen, men det är ingen skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra. Finansinspektionens anser att frågan om amorteringsnivå i varje enskilt fall skall bedömas av banken. Många banker tillämpar redan idag amorteringsregler på frivillig basis.

Vad gäller för nyproducerade äganderätter?
När du köper äganderätt av Veidekke Bostad upprättas ett köpekontrakt på tomten och ett totalentreprenadkontrakt för uppförande av huset. Om du tecknar köpekontrakt före den 1 juni har banken möjlighet att bevilja undantag från amorteringskravet i fem år från tillträdesdagen, men det är ingen skyldighet utan upp till respektive bank att avgöra. När du säljer din nyproducerade bostad anses den inte vara ny längre. Den nya ägaren får då amortera.

Vid vilka särskilda skäl kan man få undantag från amorteringskravet, och hur länge gäller undantaget?

Banker får bevilja enskilda låntagare temporära uppehåll från att amortera om det finns ”särskilda” skäl. Typiska situationer är bland annat arbetslöshet, dödsfall i familjen eller sjukdom. Det är upp till banken att avgöra vad som är särskilda skäl från fall till fall.

Har du några ytterligare frågor om det nya amorteringskravet är du välkommen att kontakta oss via våra kundcenter.