coffee-cup-mug-apple

Svanenmärkta hem

I dag står byggbranschen för omkring 16 % av Sveriges direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser. Det är något vi har bestämt oss för att ändra på.

Precis som diskmedel, hushållspapper och batterier kan vara miljövänliga tycker vi att bostäder också ska vara snälla mot sin omgivning. Därför ställer vi höga krav på oss själva och vår byggprocess, från materialval och energiförbrukning under byggnationen, till inomhusmiljön i den färdiga bostaden.

Först i Norden med Svanenmärkt flerbostadshus
Vi är förstås stolta över att vara lite unika. Vi var det första byggföretaget i Norden som byggde ett Svanenmärkt flerbostadshus. Vi har därefter tagit beslut att alla nya flerbostadshus som byggs i egen regi tillsammans med Veidekke Entreprenad ska vara Svanencertifierade.

Utöver Svanens tuffa krav har vi fattat beslut om ännu högre klimatambitioner – genom att minska elanvändningen ger ett Veidekkehem lägre koldioxidutsläpp.

Veidekkes Svanenmärkta flerbostadshus innebär i korta drag:

 • Helhetssyn – Den viktigaste enskilda faktorn är att ha helhetssyn, från projektering genom hela byggprocessen till inflyttning och drift.
 • Fuktskyddsansvarig – Vi har alltid en fuktskyddsansvarig på arbetsplatsen.
 • Fuktsäkring – Vi anordnar alltid fuktsäkring i diskbänkskåp samt under diskmaskin, kylskåp och frysskåp. I badrumsväggar ställs höga fukt- skyddskrav.
 • Uppvärmning – Eftersom värme- och elanvändningen totalt sett blir låg, blir även de boendes driftskostnader lägre.
 • Vattenkranar – Energisnåla vattenkranar är viktiga komponenter för att skapa energieffektiva bostadshus.
 • Material – Vid materialval tar vi hänsyn till låga emissioner av produkter och material samt att vi bygger fuktsäkert.
 • Allergier – Ett bra hus för allergiker är ett hälsosamt hus för alla.
 • Ljudmiljön – En god ljudmiljö uppskattas mycket högt av de boende. Veidekke har högre ljudkrav än de svenska byggreglerna.
 • Isolering – En välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor samt extra bra fönster.
 • Ventilation – Husen ska ha en god ventilation med ett från och tilluftssystem för effektiv värmeåtervinning.
 • Energieffektivitet – Våra hus använder betydligt mindre energi än de svenska byggreglernas gränsvärden, t.o.m. lägre än Svanens krav.
 • Vitvaror – Vitvaror vi installerar har en extra låg elförbrukning till gagn för miljön och som samtidigt ger låga kostnader för hyresgästerna.
 • Drift och underhåll – En genomtänkt drifts- och underhållsplan garanterar att huset förblir energisnålt och behåller sin goda innemiljö.
 • Boendeinformation – Information till de boende om varmvatten- och elförbrukning jämfört med husets genomsnitt ökar medvetenheten.
 • Koldioxidminskning – I våra Svanenmärkta hus, minskas utsläppen av koldioxid med ca 1,0 ton per lägenhet och år jämfört med en svensk normlägenhet.
 • Svanenmärkt – Svanen genomför regelbundna revisioner på byggarbetsplatsen.

Läs mer om vårt miljöarbete här

Nedan är ett urval av våra Svanenmärkta bostäder

Brf Parkslingan, Stureby

Brf Parkslingans nya moderna lägenheter med vackra ljusinsläpp och genomtänkta planlösningar gör drömmen om ett hem i Stureby till verklighet.

Läs vidare »

Lindarnas Allé, Bromma

I parkens södra del, intill den vackra allén, skapar vi Svanenmärkta, ljusa och flexibla lägenheter med balkong eller uteplats.

Läs vidare »

Brf Lomma Läge, Lomma

Svanenmärkta bostäder i Lomma på 2-5 rum och kök med en atmosfär du inte sett maken till.

Läs vidare »

Brf Barcelona, Västra Hamnen, Malmö

Brf Barcelona blir Skånes allra första Svanenmärkta flerbostadshus.

Läs vidare »

Brf Äppelblom, Göteborg

Brf Äppelblom är först i Västsverige att byggas enligt total Svanenmärkning, i allt från planeringen till själva byggprocessen.

Läs vidare »

Brf Fladen, Kungsbacka

Kungsbackas första Svanenmärkta hus, 63 yteffektiva bostäder med hög standard och generöst ljusinsläpp, de flesta med balkong eller stor uteplats.

Läs vidare »

Brf Snökristallen, Västertorp

Nordens första Svanenmärkta flerbostadshus.

Läs vidare »