Klätterträdet, Göteborg

Februari 2015 – Målaren i täten!

Klätterträdet, Göteborg

Inflyttat
Västra Sverige
Göteborg
Kvillebäcken
Lägenhet
Bostadsrätt
81
2-3
September 2015

Här i byggdagboken kan du löpande följa utvecklingen i byggnationen av brf Klätterträdet ända fram till inflyttningen!

Tidsplaneringen är minutiös när det invändiga hantverksarbetet tar vid. Så snart tätningsarbetet är klart sätter vi upp gipsväggarna och sedan är det dags för hantverkståget att dra igång. Målaren och torktiden styr efterkommande arbete som kräver en exakthet i tid för att allt ska klaffa. Minsta försening påverkar många efterföljande led; efter målaren kommer plattsättaren. Sedan ska parkettläggaren göra sitt och hen efterföljs av elektriker och rörläggare.

När allt det här är igång är vi som flest på arbetsplatsen; cirka 60 hantverkare på plats samtidigt. Och det kräver som du förstår exakt planering. Om vi mot all förmodan skulle bli försenade i ett led får vi helt enkelt ta in fler för att bli klar med just det momentet i rätt tid. Allt ska klaffa! Och efter det påbörjar vi monteringsarbetet. Det som tar mest tid i anspråk är köksmonteringen, vilken också styr hur det resterande monteringsarbetet flyter på.

Utvändigt är stommen klar och takläggning påbörjad. Taket är uppbyggt av ett traditionellt tätskikt med isolering ovanpå. Det täckande ytskiktet på takterrassens del blir sedan sedum (gräs) där inte terrassens olika material täcker. För takläggningen går vissa moment att genomföra närsomhelst medan vissa kräver torrt väder med något högre temperatur.

In mot gården sätter vi träpanel i olika kulörer och för övriga byggnaden blir det vit puts. För det sistnämnda krävs en utomhustemperatur på fem grader och uppåt. Och som det är nu, då vårens första solstrålar ger oss hopp om livet igen, jobbar vi på utan väntetider.

På återseende!

Tätskikt som håller ord
Tätskikt som håller ord
Takterrassen
Takterrassen
Asfaltsdumper lyfts upp på taket
Asfaltsdumper lyfts upp på taket
Stomme klar
Stomme klar
Loftgång med vy
Loftgång med vy
Målarens arbete är påbörjat
Målarens arbete är påbörjat
Utvändigt plåtarbete
Utvändigt plåtarbete