En framgångsrik Norgehistoria

Om Veidekke Bostad

Företaget Veidekke byggde sin första bro i Norge redan 1936, och har sedan dess byggt vägar, flygplatser och bostäder i Sverige Norge och Danmark. Veidekke Bostad har funnits i Sverige sedan år 2000 och byggt mer än 2500 bostäder i Mälardalen, Västra Sverige och Skåne.

Enkelt uttryckt förvärvar vi på Veidekke Bostad mark eller bebyggda fastigheter och skapar nya bostäder. Men vi gör mer än så. Vi bygger inte bara nya bostäder, vi tar gärna en aktiv roll i utvecklandet av områdena runt omkring dem. På så sätt gör vi våra bostäder ännu mer attraktiva för de som ska bo i dem och bidrar till samhällsutvecklingen och en hållbar miljö på samma gång. Framtidens miljö ligger oss varmt om hjärtat. Vi var det första byggföretaget i Norden att få en flerfamiljsbostad Svanenmärkt – något vi är väldigt stolta över.

Vi ingår i den norska koncernen Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsföretag. Veidekke är noterat på Oslobörsen och har aldrig gått med förlust sedan företaget grundades 1936! Läs mer om Veidekke.

Finansiella rapporter och presentationer hittar du här.

VÅR AFFÄRSIDÉ:
I samspel skapar vi värden genom att förvärva mark, utveckla byggrätter och genomföra bostadsprojekt.

VÅR MISSION:
Vi bidrar till samhällets utveckling genom att utveckla miljöer där människor vill leva. Genom att lyssna och föra dialog med boende, intressenter och beslutsfattare skapar vi en djup förståelse för platsens unika förutsättningar. Kunskapen använder vi för att skapa goda boendemiljöer och bostäder. Genom att välja klimatkloka alternativ visar vi omsorg om människorna, samhället och miljön.

VÅR VISION:
I samspel förverkligar vi människors bostadsdrömmar och utvecklar framtidens samhälle.

VÅRT KUNDLÖFTE:
Tillsammans förverkligar vi bostadsdrömmar.