parkslingan948x378px

Affärsutveckling

Framtidens platser

Vilka krav ställer bostadsköparna på ett attraktivt område? Vilka är morgondagens eftertraktade platser? Och hur vill människor bo i framtiden? Om våra nästan 80 år av erfarenhet från samhällsbyggande har lärt oss något så är det att lyssna. Och att involvera människor omkring oss.

Våra affärsutvecklare väljer noggrant ut de bästa adresserna – platser där det finns förutsättningar för människor att bo och ha det riktigt bra. Ibland är det mitt i stadens brus, ibland på en plats som har framtiden för sig. Vi identifierar platsens själ vilken, tillsammans med olika utvalda målgruppers behov och livsstil, sedan utgör grunden för att utveckla och forma projektet.

Med stor kunskap om kunden – i kombination med gedigen kompetens inom produktionsekonomi, juridik, detaljplanerarbete och såväl den affärsmässiga som offentliga processen – driver vi projekt från idé till färdigställande.

Våra utvecklingsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare. Vi utvecklar såväl projekt med flerbostadshus som med småhus i storlek från ca 10 bostäder upp till ca 1000.

Vi är alltid på jakt efter nya, spännande projektidéer. Har du en idé, ett projekt eller en fastighet med potential? Varmt välkommen att kontakta någon av våra Affärsutvecklare.