Vi skapar stora vi skapar små

Vår verksamhet

Som bostadsutvecklare vill vi vara med och bidra till mångfald i samhället – och alltid med kundernas behov i fokus. Därför utvecklar vi på Veidekke Bostad nya bostäder med samtliga upplåtelseformer; ägande-, bostads- och hyresrätter.

Vi skapar fristående hus, radhus, kedjehus och flerbostadshus. Vi utvecklar allt från exklusiva vindsvåningar och unika livsstilsboenden till yteffektiva radhus och svanenmärkta lägenheter. Vi skapar nya bostäder i befintliga bostadsområden och vi är med och utvecklar helt nya stadsdelar.

Våra bostadsprojekt är i huvudsak helägda av Veidekke Bostad, men vi driver även projekt i partnerskap eller i gemensamt bolag med andra affärsutvecklare, markägare och/eller investerare.