Att bygga för framtida generationer

Vårt miljöarbete

En grundläggande princip i Veidekkes verksamhet är tanken om samhällsansvar, eller ”samfundsansvar” som våra norska kollegor uttrycker det. Med det vill vi markera att vi betraktar oss som en del av samhället och att vi är beredda att axla vår beskärda del av ansvaret, för våra kunder, anställda, den omgivande miljön och samhället i stort.

Samhällsansvaret är också en naturlig del av Veidekkes företagskultur där begrepp som värderingar, långsiktighet, värdeskapande samspel och involvering spelar en avgörande roll. Allt vi gör bygger i grunden på våra egna drivkrafter men vi tror samtidigt att de bästa lösningarna uppnås i nära och lyhört sampel med andra. Därför återkommer vi gärna till ordet Tillsammans, hur alldagligt det än kan låta.

När vi säger att vi Tillsammans bygger en Hållbar framtid betyder det att vi tagit ställning. Att vi bestämt oss för att göra vårt yttersta för att de som köper en bostad av oss ska känna sig trygga i att vi valt material och lösningar, med omtanke om hälsa och hållbarhet. Att en Veidekkebostad är utformad för att så långt möjligt reducera användningen av energi och påverkan på klimatet. Det är därför som vi tagit beslut att alla nya Veidekkehem som byggs i egen regi ska vara Svanen-certifierade samt med tillägg för Veidekkes högre ambitioner när det gäller klimatpåverkan.

Läs mer om Veidekkes miljöarbete här