Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).

Veidekke Bostad garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att lämnas ut eller säljas på något sätt.