Kv Råbykungen vid Södra vägen, Lund

Frågor och svar

Kv Råbykungen vid Södra vägen, Lund

Kommande
Region Skåne
Lund
Lund centrum
Lägenhet
Bostadsrätt
85
1-5
2020

F: Hur många lägenheter planerar ni att bygga och hur kommer de att fördela sig mellan hyreslägenheter och bostadsrätter? Kommer området innehålla andra boendeformer?

S: Planen är att bygga 250–275 lägenheter. Hur de kommer att fördela sig mellan olika boendeformer är inte bestämt men det kommer att byggas både bostadsrätter (Veidekke Bostad) och hyresrätter (LKF) i området.

 F: Hur kommer det att bli med tillgången på parkeringsplatser?

S: Parkeringplatser kommer att byggas under mark.

 F: Vad kommer att hända med grusplanen, löparbanan och Eos som ligger i utkanten av området?

S: Planen och löparbanan kan komma att flyttas medan Eos sannolikt kommer att finnas kvar i området.

 F: Vad kommer att hända med Hardebergaspåret som går snett genom området?

S: Hardebergaspåret ska bevaras och vår ambition är att det ska bli en av fördelarna med att bo i området, närheten till ett promenad- och löparstråk.

F: Vad kommer att hända med förskolan i området?

S:Bygganvisningsbeslutet innehåller ett krav på att antalet förskoleplatser ska öka. Förskola kommer troligtvis att byggas i bottenplan på något av husen.

F: Kommer området att stängas av för allmänheten i och med att det byggs bostadsrätter där?

S: Området ska byggas öppet och kommer att innehålla gröna ytor tillgängliga för allmänheten. Hardebergaspårets ska fortsatt ge möjlighet till promenader och löpning, förskola etc.