Hills Villastad Söderläget, Mölndal

Byggdagbok april 2017

Hills Villastad Söderläget, Mölndal

Till salu
Västra Sverige
Mölndal
Hills
Lägenhet
Bostadsrätt
60
2-4
Från hösten 2018

Projekteringsarbetet är i full gång och Söderläget i Hills Villastad står inför stora förändringar. Såväl bostadsområde som park förbereds nu – både ovan och under jord.

Markarbetet för Söderläget börjar under maj månad. Då kommer vi att borra totalt 14 hål för bergvärme. I dessa lägger vi sedan rör som leds in i undercentraler och därifrån fördelas sedan värmen i de fem husen. Dessutom kommer bottenplattorna till hus nummer fyra och fem att gjutas efter semestern

Inom kort börjar vi även att förbereda den härliga parken som ska ligga strax nedanför Söderläget. Den ska vara klar till nästa sommar men redan i början av denna sommar börjar vi gräva ut den planerade dammen. Detta är nödvändigt eftersom vi behöver leda bort vattnet som kommer från höjden intill.

plattor Utsikten - april

Arbetet med den nya vägen till området fortsätter. Under april och maj beläggs den med första lagret asfalt. I denna första etapp gäller det avsnittet mellan Gundefjällsgatan och sänkan mot Hills Golf & Sports Club. Toppen, alltså det övre asfaltslagret, lägger vi längre fram när de tyngre fordonen har lämnat området. Vi vill nämligen bespara vägen det hårda trycket så den håller sig fin och jämn. Liksom tidigare är vi tacksamma för alla trafikanter som kör lugnt och visar hänsyn för vägarbetarna.

Sprängningarna fortsätter enligt planen fram till och med juni månad. Som vanligt placerar vi ut vaktposter vid varje tillfälle. Vi vill ändå uppmana till försiktighet för att ingen ska komma till skada. Var även uppmärksam på de snitslar och instruktionsmeddelanden som vi satt upp.

Den grövre krossen som bearbetar de bortsprängda bergmassorna har varit igång i några veckor. Snart kommer efterkrossen och krossar massorna ytterligare, bland annat till makadam som sedan används till husgrunderna. Som vanligt använder vi allt material som vi flyttar på – jord, berg och sten – som utfyllnad inom området. På så sätt undviker vi också onödiga transporter.

För oss som jobbar här är det både spännande och inspirerande att se området växa fram steg för steg. Detta är ett ovanligt vackert landskap och vad ska det då inte bli den dagen vi är färdiga?