Södra Rosendal, Uppsala

Bo i närheten av Sveriges bästa skolor

Södra Rosendal, Uppsala

Till salu
Region Mälardalen
Uppsala
Rosendal
Lägenhet
Bostadsrätt
107
4-4
Säljstartat
2017-2018

Att bo i Rosendal innebär ett långsiktigt boende för dig och din familj. Här kan dina barn tryggt växa upp och gå i någon av de välrenommerade grundskolorna för årskurs 4-9. Välj mellan en skräddarsydd utbildning på Kunskapsskolan eller en internationell miljö på Internationella Engelska Skolan. Båda på bekvämt avstånd från Södra Rosendal.

Den ena grundskolan belägen på Dag Hammarskjölds väg – Kunskapsskolan skapar en skräddarsydd utbildning för eleven, där fokus ligger i dialogen mellan personlig handledare, som också är lärare, och eleven. Det är viktigt att som elev bli sedd och få en personlig vägledning, vilket banar för en trygg framtid i arbetslivet med god självkännedom, att bli duktig på att planera och lära sig att ta egna initiativ. Tillsammans sätter lärare, elev och förälder upp ett personligt mål inför årskurs 9 med olika delmål för varje termin. Alla 29 grundskolor över hela landet följer den nationella läroplanen, utbildningen är öppen för alla och avgiftsfri. Kunskapsskolans vision är att vara Sveriges bästa skola.

Föredrar familjen att eleven inte bara ska kunna – utan även ordentligt behärska världens gemensamma språk – engelska, är Internationella Engelska Skolan i Ultuna ett föredömligt alternativ. Här talar eleverna engelska dagligen, och med lärare som har engelskan som modersmål, vilket bidrar till en internationell miljö. Skolan präglas av ordning, struktur och trygghet som är nödvändiga förutsättningar för lärande. Skolans motto ”Tough love” talar för tydlighet och kärlek gentemot varje individ. Att tränas i gott uppförande är en bra väg till framgång för eleven också i vuxenlivet. Internationella Engelska Skolan ser som sin mission att hjälpa elever från alla bakgrunder att utvecklas till att bli produktiva och ta till vara på varje individs talanger.

Veidekke Bostad har talat med Torbjörn Frylén på Mäklarhuset i Uppsala. Enligt honom söker sig gärna många familjer från hela Uppsala till båda skolorna eftersom det på gott tränar eleven i disciplin och är en god förberedelse för framtida studier.
– Båda skolorna borgar för bra studieresultat och värnar om eleven som betraktas som en individ snarare än ett barn, säger Torbjörn.

Som mäklare har han en god inblick i hur uppsalaborna vill bo och leva, och där medvetenhet är en viktig faktor för olika val i livet. För många är det därför betydelsefullt att deras barn får en utmärkt utbildning där struktur och ordning är konsensus. Samtidigt vet också eleven vad som förväntas – med tydligt uppsatta mål motiveras eleven till att studera i en anpassad studiemiljö. Utgången är ett starkt ledarskap för att upprätthålla en god atmosfär med tydliga regler för eleven, som också ska känna sig trygg i sitt lärande och i skolmiljön. Man är noga med att se till att det inte uppstår någon jargong. På Internationella Engelska Skolan finns det en blandning av yngre lärare från olika länder, vilket också bidrar till en dynamisk miljö med glädje och gemenskap.

Torbjörn berättar att han känner en familj vars tre söner går i den Engelska Internationella Skolan och att det är vanligt att hela syskonskaran väljer samma skola. För familjen blir det ett medvetet val att välja samma utbildning som också ger utdelning i framtiden.

Läs mer på Kunskapsskolan och Internationella Engelska Skolans hemsida.

 

Text: Veronica Ylikotila, Veidekke Bostad