Växthusen radhus, Viken

Höganäs – En av Sveriges bästa skolkommuner

Växthusen radhus, Viken

Kommande
Region Skåne
Höganäs
Höganäs
Radhus
Bostadsrätt

På 17:e plats av 290 kommuner. Denna topplacering fick Höganäs kommun i Lärarförbundets årliga rankning av Sveriges bästa skolkommuner. Endast Båstad, bland Skånes nordvästliga kommuner, fick en bättre placering (plats 6). Ängelholm hamnade på plats 19, Helsingborg på 121 och Landskrona på 171.
14 olika kriterier jämförs när Lärarförbundet gör sin årliga rankning. Bland annat undersöks lärarnas löner, resurser till undervisningen och elevernas betygsresultat (för samtliga kriterier se listan längre ner). Höganäs placerade sig särskilt högt när det kommer till lärarnas löner, andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier, kommunen som avtalspart och betygsresultat i årkurs 9.
– Det är oerhört glädjande att få en bekräftelse på att vårt långsiktiga arbete ger resultat. Vi vet att vi har professionella och engagerade lärare och ledare som är en förutsättning för att vi ska kunna bibehålla och utveckla de höga elevresultaten. Detta ger oss en sporre för att fortsätta arbeta med frågorna så att vi fortsätter klättra till nästa års rankning, säger Liselotte Herrlin, utbildningschef i Höganäs kommun, i ett pressmeddelande.

Topplacering även i gymnasierankning
Höganäs kommun placerar sig ännu högre i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) rapport om gymnasieskolan. Här hamnar kommunen på 5:e plats i hela landet när det kommer till andel elever som har grundläggande behörighet till universitet och högskola efter avslutade gymnasiestudier.
– Detta är en bekräftelse på att vi har en gymnasieskola med hög kvalitet, där vi lyckas mycket bra med att få våra ungdomar behöriga till högskolestudier, säger utbildningschefen Liselotte Herrlin, i ett pressmeddelande.

Mer om kriterierna
Den årliga skolrankningen från Lärarförbundet görs sedan 2002 för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll för att skapa en väl fungerande skola. Men även för att uppmuntra kommuner som ger sina elever, lärare och skolledare goda förutsättningar. Två kriterier, andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartäthet, ges dubbel vikt i sammanräkningen då Lärarförbundet anser att kompetenta lärare är den enskilt viktigast faktorn till skolframgång. Rankningen är uppbyggd på statistik från SCB, Skolverket, Lärarförbundet, Arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och
Partsgemensam statistik.
Text: Charlotte Andersson

Hela rankningen hittar du här: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun

De kriterier som ligger till grund för undersökningen är:
1. Resurser till undervisningen
2. Utbildade lärare
3. Lärartäthet
4. Friska lärare
5. Lärarlöner
6. Kommunen som avtalspart
7. Andel barn i förskola
8. Betygsresultat, genomsnittligt meritvärde i åk 9
9. Betygsresultat i åk 9 i förhållande till förutsättningarna, Likvärdighetsindex.
10. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9
11. Andel elever godkända i alla ämnen i förhållande till Likvärdighetsindex.
12. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år
13. Andel elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier
14. Övergång till högskolan